Trafikfarliga skyltar måste bort

Av trafiksäkerhetsskäl tvingas företagare ta ner sina reklamskyltar som sitter längs E22:an.

Kravet gäller bland annat stora hamburgerkedjor och färjebolag, men också mindre lokala företag.

Enligt Sydöstran har företagen april månad på sig att ta bort skyltarna.