Oklar information skapade förvirring

Länsstyrelsen i Blekinge blev under onsdagen nerringd av människor som ville anmäla att de äger tamfåglar.

Anledningen är att det på text-TV sett ut som att alla landets fågelägare måste kontakta sin länsstyrelse för att minimera smittspridningen av fågelinfluensan.

Anmälningsplikten gäller dock bara de fågelägare som finns inanför den skyddszon som upprättades på tisdagen efter att två influensasmittade fåglar hittats i Oskarshamn.