Misskötte sitt jobb - får sparken

En anställd på kustbevakningen får sparken från sin tjänst. Myndigheten anser att han utgör en fara för sig själv och sina medarbetare.

Han ska misskött sitt jobb under lång tid och bland annat inte följt säkerhetsföreskrifter.

Mannen har tidigare fått en varning och omplacerats till följd av detta.