Blekingeförband rankas högt

För andra året i rad har Värnpliktsrådet utsett F 17 i Ronneby till Sveriges bästa militära förband.

Enligt rådet har de värnpliktiga bland annat stor möjlighet att påverka sin utbildning och bra fritidsverksamhet.

I botten på listan hamnade Tredje sjöstridsflottiljen, och marinbasen i Karlskrona.