Busschaufförer kritiska mot snöröjningen

Den dåliga plogningen innebär trafikfara för länets busschaufförer. De är trötta på den bristfälliga snöröjningen.

Den här vintern har varit svårare än på länge för busschauförerna att ta sig fram med bussarna.

Oftast har det varit så dåligt plogat att bussarna knappt tar sig fram. Oavsett vilken typ av busstrafik det gäller så har det varit problem.

Nu när snön faller igen är det svårast det för dem som kör skolskjutsar.

– De lägger upp snövallar i korsningarna så att det blir dålig sikt för oss, säger Tommy Paulsen som oftast kör tågbussen men även skolbuss ute på landsbygden.

Sarah Haellquist
sarah.haellquist@sr.se