"Bostäder hotar biologiska mångfalden"

Sista ordet är inte sagt i frågan om det nya bostadskvarteret i Östra Skogsborg i Karlshamn.

En av projektets främsta motståndare, Åke Lindquist, har överklagat kommunfullmäktiges senaste beslut till länsstyrelsen. Men det fick han egentligen inte, enligt kommunen.

I takt med att det planerade bostadsområdet med tiden minskat i storlek har antalet personer som påverkas av byggplanerna också minskat.

I dag berörs ingen av att nya bostäder byggs, menar kommunen, och då har heller ingen rätt att överklaga besluten.

Åke Lindquist menar att det argumentet bara är ett sätt försöka tysta hans kritik.

Han hävdar att de nya bostäderna hotar den biologiska mångfalden och kräver att konsekvenserna för miljön utreds noga.

Lars Carlsson
lars.carlsson@sr.se