Läraren överklagar sexdom

En lärare i västra Blekinge som dömts för att ha sexuellt ofredat två elever överklagar nu till Högsta domstolen.

Lärarens advokat menar i överklagandet att han som offentlig försvarare inte fått delta vid de förhör av eleverna som videofilmats och som sedan användes som bevisning vid rättegången.

Advokaten menar att bevisvärdet är lägre vid videofilmade förhör jämfört med om förhöret hade skett direkt inför domstolen.

Läraren är dömd för att vid flera tillfällen ha ofredat de två skoleleverna, som då var 11 och 13 år gamla, genom att smeka och klämma på dem.