Blekingarna tillhör de äldsta i landet

Blekingarna utmärker sig fortfarande när det gäller hög medelålder.

Länet hör till de få län i landet där medellivslängden är mellan 80,6 och 81,4 år, enligt Statistiska centralbyrån.

Värre är det för skogslänen i norra Sverige som har den kortaste medellivslängden. I Norrbotten till exempel är medellivslängden 79,2 år, drygt två år mindre än i Blekinge.

Sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar av landet tycks vara en viktig förklaring till skillnaderna när det gäller dödlighet. Till skogslänen räknas Värmland, Dalarna och Norrlandslänen.