Pris för bevarande av naturområden

Ronnebys kommunledning har belönats för sitt långsiktiga miljöarbete.

Det är miljöorganisationen Skogsgrupp Ronneby som står bakom priset.

Föreningen vill uppmärksamma de insatser som gjorts för att bevara värdefulla naturområden i kommunen.