Bristande stöd kan leda till missbruk

Länsstyrelsen i Blekinge får skarp kritik från Riksrevisionen för att man inte ger de människor som har förmyndare det skydd som de har rätt till.

Länsstyrelsen har en skyldighet att kontrollera så att de här personerna får rätt hjälp, stöd och skydd.

Men granskningen visar att länsstyrelsen är passiv, vilket enligt Riksrevisionens rapport kan öppna för missbruk och misskötsel av pengar och egendom.

88 000 personer i Sverige behöver förmyndare och sammanlagt hanteras cirka 17,5 miljarder kronor som ägs av de här personerna under förmyndarskap.

Regeringen ser allvarligt på kritiken och kommunminister Sven-Erik Österberg kommer på torsdag att träffa landets landshövdingar och diskutera frågan.