Oro för snöras från tak

Flera blekingar har hört av sig till polisen för att anmäla att farliga istappar och snömassor riskerar att skada gående nedanför byggnader.

Det har kommit samtal från hela länet, men flest oroliga har hört av sig från centrala Karlskrona.

Polisen har kontaktat de aktuella fastighetsägarna om farorna och man hoppas nu att de kommer att ansvara för att istappar och tung snö tas bort från taken.