Nya hot mot Marinens musikkår

Nu kommer nya tecken som tyder på att Marinens musikkår i Karlskrona kan vara i fara.

Blekingeriksdagsledamoten Heli Berg som sitter i försvarsutskottet, har frågat försvarsministern om hur det blir med militärmusikens framtid.

Svaret tolkar Heli Berg som att ministern mycket väl kan tänka sig att lägga ner den Karlskronabaserade Marinens musikkår, trots att det är den enda av försvarets orkestrar som är professionell.

Försvarsledningen ska spara 25 miljoner kronor på musiken, vilket motsvarar en fjärdedel av musikkårernas totala budget.

Om och i så fall hur Karlskrona eventuellt påverkas nämns inte direkt i svaret som riksdagsledamot Heli Berg har fått från försvarsministern på tisdagen.

Men att ministern inte berör Marinens Musikkår i Karlskrona i sitt svar, tycker Heli Berg känns oroväckande.

Frågan om militärmusikens framtid ska avgöras senare i år.

Sveriges överbefälhavare Håkan Syrén har i uppdrag att lämna ett budgetförslag till regeringen i april.

Heli Berg träffar ÖB redan på tisdagkvällen bland annat för att diskutera just den här frågan.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se