Samarbete ska förbättra för patienten

Flera patientföreningar i Blekinge vill förbättra samarbetet mellan sjukvården, patienten och föreningarna och kommer nu med flera förslag till Landstingsstyrelsen.

Föreningarna föreslår bland annat att man ska utse en tjänsteman som ska ha ansvaret för alla kontakter. Den personen ska också uppdatera information och se till att alla berörda får den utbildning som krävs.

Föreningarna påpekar att det är viktigt för patienter att kunna få rätt information om sin sjukdom.