Ingen fara för de boende i området

Trots att fågelinfluensan nu kommit till Karlskrona är det inte aktuellt med några avspärrningar på Stumholmen där den smittade berganden hittats.

Enligt länsveterinären Gunnel Wittander beror det främst på att fågeln hittades i vattnet. Men hon säger att det finns andra restriktioner.

-Det ska läggas skyddszoner, men de är främst för tama fjäderfän, säger hon.

Länsveterinär Gunnel Wittander säger att det inte finns några speciella åtgärder för de boende i området.