Fynden är allvarliga men inte oväntade

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ser allvarligt på att fågelinfluensan nu också hittats i Karlskrona och Oxelösund.

Det är enligt ministern inte oväntat, och att de nya fynden inte att man höjer beredskapen.

- Trots att man har hittat fåglar i tätbebyggt område ska inte det försvåra arbetet, säger hon.

Enligt Ann-Christin Nykvist är det mest oroande om man hittar smitta i närheten av bosättningar med tamfjäderfän.