Ökat fiske av skarpsill räddar torsken

Ett minskat fisketryck i Östersjön är inte tillräckligt för att rädda torsken.

Det anser Michele Casini som på fredag lägger fram en doktorsavhandling i ämnet.

Enligt Casini har ekosystemet i Östersjön betydligt allvarligare rubbningar än man tidigare trott.

Bland annat visar avhandlingen på att det finns en förändring i födokejdan som nu domineras av skarpsill istället för torsk.

Ett minskat fiske av torsk i kombination med ett ökat fiske av skarpsill kan vara ett sätt att rädda torsken.