Litar fullt ut på myndigheterna

Trots att fågelinfluensan nu har kommit till Blekinge är risken för att tamfåglar ska smittas liten. Det anser Jesper Fredriksson, kycklingproducent i Ramdala utanför Karlskrona.

Tillsammans med sin bror föder Jesper Fredriksson upp kycklingar i Ramdala utanför Karlskrona och de har omkring 95 000 kycklingar.

Han litar helt på att Jordbruksverkets riktlinjer för bland annat kycklinguppfödning är tillräckliga för att hålla smittan borta från länets tamfågelbesättningar.

Det var på onsdagen som det första fallet av fågelinfluensa konstaterades i Blekinge. En bergand som hittats utanför Stumholmen i Karlskrona visade sig vara smittad av den aggresiva formen av viruset.

Sofia Bothorp
sofia.bothorp@sr.se