Flyr det kommunala gymnasiet

Allt fler av Karlshamns niondeklassare väljer bort Väggaskolan när man ska söka till gymnasiet.

I år har runt 33 procent valt andra alternativ i första hand, jämfört med 26 procent förra året. Det som är mest attraktivt är alternativ i grannkommunerna.

Men trots att fler väljer andra skolor ökar elevantalet på Väggaskolan. Det beror främst på att det är en stor elevkull i år.