Karlskrona kommun kritiseras hårt

Kommunen har inte genomfört de förändringar som en utomstående reviosionsbyrå rekommenderade efter en granskning 2001 och 2002.

Bland annat kritiseras kommunen för att inte prioritera miljöarbetet och för att inga ändringar av miljöplanen har gjorts sedan den infördes för fem år sen. På vissa förvaltningar saknas även miljösamordnare.

Karlskrona kommun får också kritik av revisionsbyrån för att inte följa upp sina verksamhetsmål.