Fiskeföretag fast för smuggling

Ett fiskeföretag i västra Blekinge får böta 45 000 kronor efter att ha gjorts sig skyldig till olaga införsel.

Företaget har, enligt tullverket, lämnat oriktiga uppgifter i sin tulldeklaration och på så sätt låtit bli att betala tull för varor värda drygt 240 000 kronor.