Sökandet efter döda fåglar fortsätter

Största tyngdpunkten har man lagt på Stumholmen där den döda Berganden hittades förra veckan.

Men under förmiddagen i dag har man inte hittat flera döda eller sjuka fåglar.

Enligt Ulf Lundgren, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, har inte heller Kustbevakningen vid sina undersökningar hittat några fåglar som misstänks vara smittade.

Men enligt honom är det fortfarande osäkert hur och vilka områden som nu ska genomsökas.