Nya misstänka fall av fågelinfluensa i Blekinge

Tre döda svanar har under dagen hittats i Torhamn och de ska nu skickats upp till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning.

- Vi vet sen tidigare att svanar smittats och när tre stycken nu hittats döda på samma plats är det klart att misstanke uppstår, säger Lars Lannek, distiktsveterinär från Karlshamn.

Om det skulle visa sig att svanarna är smittade av influensan kommer området att spärras av eftersom svanarna påträffats på land.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se