Hjälp till Libanonhemvändare förbereds

Blekingekommunerna förbereder sig för att kunna hjälpa kommunmedborgare som tagit sig ut från Libanon, och som nu är på väg hem hem.

Det finns inga samlade uppgifter om hur många från Blekinge som befinner sig i Libanon.

I Karlshamn vet man att det finns människor som varit i Libanon och som nu är på väg till Karlshamn, det säger Anette Eriksson som är omsorgschef.

Därför har kommunens POSUM-grupp tagit kontakt med sjukvården för att kunna hjälpa till.

I flera av de andra kommunerna förbereder man sig för att kunna ge hjälp till hemvändade från Libanon.

(posum=psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer)