Ökat krav på gratis parkering

Karlskrona kommun nekar en privatperson som konverterat sin bil till etanoldrift den gratis parkering miljöbilar har.

Föreningen Gröna bilister menar att det idag är omöjligt för parkeringsvakter att veta om en bil är konverterad till etanoldrift.

Och nu kräver föreningen att regeringen ser till att bilarna får den gratis parkering som de har rätt till.