Sköt en älg för mycket får böta

En jägare från Karlskrona får böta eftersom han sköt en älg för mycket.

Det är kammarrätten som upphäver en tidigare dom av länsrätten och ger jägaren en extra avgift på 7000 kronor sedan mannen skjutit en älg utöver det som kvoten tillät.

Mannen som är från Tving i Karlskrona kommun, hävdar att avgiften skulle strida mot gemenskapsrätten eller den europeiska konventionen angående skydd för mänskliga rättigheterna.