Patentavgiften sänks till 3 000 kronor

Regeringen har beslutat att sänka avgiften för ansökan om patent.

Sänkningen innebär att kostnaden för att söka patent minskar med 1 000 kronor, enligt näringdepartementet.

Avgiften består för närvarande av en anmälningsavgift på 1 000 kronor och en granskningsavgift på 3 000 kronor.

Men nu blir den sammanlagda kostnaden 3000 kronor.

Förändringen träder i kraft den 2 oktober.