Problem på Medicinklinik tas på allvar

Problemen på medicin- och rehabkliniken på blekingesjukhuset i Karlskrona ska nu åtgärdas.

En utomstående revisonsfirma har sett över verksamheten och i en rapport föreslås bland annat att det måste tas krafttag för att besätta läkartjänsterna.

En tredjedel av överläkartjänsterna är vakanta och kliniken har få läkare med specialistutbildning.

I rapporten föreslås också ett bättre samarbete med kommunerna för att patienterna ska få rätt vård vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens.