Allt färre döda fåglar på ostkusten

Den mystiska fågeldöd som de senaste åren drabbat stora delar av ostkusten verkar klinga av på flera håll.

Årets inventering av döda gråtrutar som är den fågelart som drabbats hårdast visar att antalet döda fåglar inte längre är fler än normalt.

I Blekinge och Jämtland är det dock fler döda fåglar än normalt.

Fågeldöden, bland främst gråtrutar, var som störst 2002.

Fåglarna drabbades av förlamning som först började i benen och spred sig till vingmusklerna vilket gjorde att fåglarna till slut blev utmärglade och dog.

Antalet döda fåglar har minskat och efter att elva län har inventerat och lämnat in uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt om antalet döda gråtrutar så är situationen i stort sett normal.

I Blekinge och Jämtland har man hittat lite fler döda fåglar än vanligt.

Vad som orsakat dödligheten är fortfarande en gåta, det kan vara bakterier, någon form av virus eller näringsbrist.

Resultaten från de undersökningar som gjorts på alla djur som förut hittats döda är inte klara ännu men skall publiceras i höst.

Vad det är som gjort att sjukdomen nu verkar ha lagt sig kan inte Roland Mattsson, bakteriolog på Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, svara på.

Han säger att fågeldöden kan vara ett naturligt förlopp som vi kanske aldrig får reda på orsaken till.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se