Tre omkomna barn inte okej för LRF

Minst tre barn har hittills i år omkommit i samband med olyckor inom jord- och skogsbruket.

LRF har som målsättning att inga barn ska dödas eller drabbas av allvarliga skador, men vägen dit är lång.

Anders Danielsson på LRF säger att regionerna inte är tillräckligt aktiva när det gäller upplysning.

Han säger vidare att de som har funderingar kring säkerheten kan höra av sig till förbundet.

– Man kan ringa till sitt regionala LRF-kontor för att få mer information genom bland annat rundvandring på gården, och det vore önskvärt om fler lantbrukare gjorde det, säger Anders Danielsson på LRF.