Mindre algmängd tror SMHI

Kulmen för algblomningen kan vara nådd för i år tror SMHI.

I de södra delarna av Östersjön är det fortfarande kraftig algblomning, men eftersom vinden blåser från land driver algansamlingarna ut från kusterna och badvattnet hålls klart.

Det är det fina vädret i juli men också vattnets höga fosforhalt har påverkar algblomningen i år.