Många underkända vid körkortsprov

Allt fler blekingar misslyckas med kunskapsprovet när de ska ta körkort för personbil. Bara lite mer än hälften godkänns.

Enligt Vägverkets statistik godkänns endast 54 procent i dag jämfört med 74 procent för fem år sedan.

Även om siffrorna pekar neråt för Blekinge ligger länet ändå långt över riksgenomsnittet.

Enligt statistiken för första halvåret är snittet för hela landet 46 procent.