Resursbrist i domstolar kostar miljoner

Långsam handläggning i domstolar kostar staten miljonskadestånd. Enligt Pia Johansson, domstolschef i Blekinge, beror de långa handläggningstiderna på resursbrist.

I juni beslutade regeringen att betala ut drygt en miljon kronor till personer som stämt Sverige inför Europadomstolen eftersom deras skattemål dragit ut på tiden.

Regeringen har gått med på att betala drygt en miljon kronor till tio personer som stämt Sverige inför Europadomstolen sedan deras skattemål tagit för lång tid, nästan tio år, att behandla i svenska förvaltningsdomstolar.

När personerna stämde Sverige inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter gick den svenska regeringen med på förlikning och betalar 95 000 kronor skadestånd till var och en av dem.

Problemet med långa handläggningstider för skattemål i Sverige är inte nytt. Pia Johansson, domstolschef i Blekinge, säger att de långa tiderna bland annat beror på resursbrist och att andra mål ges förtur.

Domstolsverket har utrett frågan om skattehanteringen på länsrätter och kammarrätter och kommit fram till att det behövs nya rutiner och ökade resurser till den här typen av mål.

I dag tar vanliga skattemål i länsrätten i genomsnitt 7,6 månader. Under 2006 och 2007 görs tillfälliga satsningar för att korta handläggningstiden och höja andelen avklarade skattemål.

Ulrika Mannberg
ulrika.mannberg@sr.se