Slöseri att satsa på rotorer mot alger

Förslaget att på konstgjord väg syresätta Östersjöns bottnar får kritik av oceanografen Cecilia Ambjörn på SMHI i Norrköping.

Professor Anders Stigebrandts förslag, om att med hjälp av stora rotorer syresätta Östersjöns bottnar får kritik.

Cecilia Ambjörn på SMHI tycker att det vore slöseri med pengar, och säger att det vore bättre att satsa resurserna på att stoppa utsläppen till Östersjön.

Anders Stigebrandt som är professor i oceanografi vid Göteborgsuniversitet tror att man med hjälp av stora vispar som vevar runt det syrerika vattnet vid havsytan ner till botten kan förbättra situationen för Östersjön där det på många håll råder syrebrist.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att titta vidare på projektet som både miljöminister Lena Somestad och Naturvårdsverkets generaldirektör Lars-Erik Liljelund tycker är intressant.

Men oceanografen Cecilia Ambjörn på SMHI tycker att de pengar som projektet skulle kosta, runt en miljard kronor per år, borde gå till åtgärder för att minska näringsläckaget till havet som är orsaken till övergödningen och den syrebrist som den orsakar.

Men Anders Stigebrandt som kommit med förslaget säger att det handlar om att åstadkomma samma effekt som naturen orsakar vid stormar och kraftiga regn.

Han tycker att Cecilia Ambjörns kritik är orättvis då Stigebrandt också vill satsa på att minska näringsutsläppen.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se