CSN kräver pengar av elever efter skolk

Närmare 10 000 gymnasieelever fick under det gångna läsåret sitt studiebidrag indraget minst en månad på grund av skolk.

Det är en ökning på 46 procent jämfört med läsåret innan.

Totalt kräver CSN tillbaka över 19 miljoner kronor av de skolkande gymnasisterna.

Utav de studenter som nu krävs på pengar är cirka 150 bosatta i Blekinge.