Ljus framtid för skogsägare

För första gången på femton år stiger priserna på virke.

Konkurrensen om råvaran ökar när bioenergiindustrin är på uppgång.

För skogsägarna betyder det att de kan få bättre betalt för sin skog, som läget ser ut just nu går råvaran till den som betalar bäst för den.

Elin Roumeliotou
elin.roumeliotou@sr.se