Bänkarna i Trefaldighetskyrkan blir kvar

Kampen för en ny inredning i Trefaldighetskyrkan kan nu vara över. Kammarrätten har beslutat att bänkarna i kyrkan inte får tas bort.

Stadsförsamlingen i Karlskrona har kämpat i flera år för att få byta ut de fasta bänkarna till lösa stolar i Trefaldighetskyrkan.

Men enligt kulturminneslagen ska det kulturhistoriska värdet i Sveriges kyrkor bevaras.