Försäkringskassan vill inte ge dement rätt

Försäkringskassan vill inte ge livränta till en 53-årig kvinna från Jämshög och överklagar länsrättens beslut som gav kvinnan rätt.

53-åringen har i sitt arbete med limning av plast under flera år utsatts för ämnen skadliga för nervsystemet.

Försäkringskassan anser inte att kvinnans förtida demenssjukdom är en arbetsskada, och överklagar nu alltså till kammarrätten.