Mobiltelefonmast leder till konfikt

Ett Karlskronaföretag som fått tillstånd att sätta upp en mobiltelefonmast i Jönköping stöter nu på motstånd.

Det är det kommunala bostadsbolaget Vätterhem som överklagar beslutet.

Anledningen är att tillståndet gäller en av bolagets fastigheter och bolaget har som princip att inte tillåta några master för telefoni på fastigheterna.