Fortsatt neråt för naturbruksgymnasiet

Allt färre elever söker sig till naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby.

Endast 24 personer har i år skolan som första val, och det är en tredjedel färre sökande än förra året.

Och en anledning till det sjunkande elevantalet kan vara alla de klagomål om mycket fester och att skolan under lång tid saknat specialpedagog, skriver Blekinge läns tidning.