Rättegångar kan komma att skjutas upp

Högen av DNA-förfrågningar växer på statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping.

Antalet förfrågningar har ökat sedan början på 1990-talet.

Och nu när allt fler DNA-förfrågningar strömmar in kan det leda till att rättegångar skjuts upp när SKL inte hinner med.