Sommaren skapar problem med pengar

För de som lever på marginalerna är sommaren en extra svår period.

De är lätt att lockas att göra en massa saker, även om man vet att man egentligen inte har råd.

Och bland personer som är överskuldsatta är det vanligt att man försöker dölja hur man har det, och det gör att situationen blir ännu värre.

Det säger Thomas Bernspång, som själv varit skuldsatt i flera år, och som nu är vice ordförande i den ideella organisationen Fattiga Riddare Sverige.