Arbetslösheten sjunker i byggsektorn

Den öppna arbetslösheten bland byggnadsarbetare är på den lägsta nivån sedan slutet av 90-talet, och i Blekinge sjunker den.

På ett år har arbetslösheten bland länets byggnadsarbetare gått ner med över 2,5 procent och ligger nu på 5,2 procent.

Siffran betyder att Blekinge ligger under snittet bland landets arbetslösa byggnadsarbetare.