Gifterna i potatisodlingar ska minskas

Ny forskning ska minska bekämpningsmedlen i potatisodlingarna. Det är för att komma åt potatisbladmögel som stora mängder används.

Potatisbladmögel orsakar varje år stora förluster för svenska potatisodlare och leder till en stor användning av bekämpningsmedel.

42 procent av svampbekämpningsmedlen i Sverige används mot potatisbladmögel.

Stiftelsen Lantbruksforskning och Forskningsrådet satsar därför 12 miljoner kronor för att minska användningen av bekämpningsmedel i potatisodlingarna.