Missnöje med väntetider

Boende i sydöstra Sverige tillhör de som har störst förtroende för sjukvården. Det visar en undersökning som TV4 har gjort.

Däremot är mer än hälften, närmare 60 procent av de tillfrågade, missnöjda med väntetiderna.

På frågan om man är nöjd med behandlingen svarar 65 procent ja.