Framtidstro bland stuguthyrare

Mer än hälften av småföretagen i Blekinge som förmedlar logi åt turister, tror att deras omsättning kommer att öka inom de närmsta fem åren.

Det visar en undersökning som Föreningen turism i Sverige, För Tur har gjort.

Endast 12 procent bedömer att de kommer att ha fler anställda om fem år än vad de har idag.

I Sverige som helhet svarade 20 procent av de tillfrågade att de tror sig ha fler anställda om fem år.

Närmare 1 000 företag i Sverige har svarat på För Turs enkät.