Golfbollar lika farliga som sprängsten

Golf kan klassas som miljöfarlig verksamhet och flygande golfbollar jämförs med sprängsten, enligt Miljödomstolen i Växjö. Jens Bengtsson som driver Leråkra golfbana tycker att liknelsen känns överdriven.

Det är en en ny dom från Miljödomstolen i Växjö som slår fast att golf kan klassas som miljöfarlig verksamhet.

Jens Bengtsson som driver Leråkra golfbana mellan Ronneby och Karlskrona menar att det finns ett tydligt säkerhetstänkande på golfbanorna.

Står domen fast kan det bli aktuellt att sätta upp skyddsnät, men på Leråkra har man redan kommit igång med arbetet vid några närbelägna hus.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se