Fortsatt minskat torskfiske

Igår antogs ett förslag om en flerårig plan för fisket. EU-kommissionen vill minska torskfisket i Östersjön med tio procent per år, tills bestånden har återhämtat sig.

Enligt kommissionen är beståndet i östra Östersjön så överfiskat att det riskerar att försvinna.

I västra delen av Östersjön ser det något bättre ut, men det fiskas fortfarande så intensivt att fångsterna blir mindre och mindre på lång sikt.

Därför vill EU-kommissionen minska de tillåtna fångstnivåerna.

I oktober ska EU:s ministerråd besluta om fångstmängderna inom unionen.