Hamburgerkedja överklagar reklamförbud

En hamburgerkedja överklagar beslutet att de av trafiksäkerhetsskäl ska ta bort sina reklamskyltar längs E22an.

I motsats till Länstyrelsen anser hamburgerkedjan att skyltarna inte utgör någon trafikfara samt att typen av skyltar är vanliga vid Sveriges vägar.

Dessutom anser kedjan att deras reklamintresse i förhållande till deras konkurenter måste vägas in i ett beslut om skyltarna ska tas bort.