Svårt hjälpa barn med tolk

Barnen är de bortglömda offren i familjer där mamman misshandlas av pappan. Invandrarbarnen har ofta det särskilt svårt och får samtidigt minst hjälp av samhället.

- Det kan vara svårt att prata med barnen på grund av språksvårigheter.

Även när en tolk är närvarande blir det problem, säger Gaelle Briand Muleta, som leder samtal med barn på kvinnojouren i Helsingborg.

- Jag har mött tolkar som inte kan tolka därför att de börjar gråta när de hör barnens berättelser.

Invandrarbarnen saknar dessutom många gånger det nätverk av vänner och släkt som svenska barn har.

I Blekinge planerar kvinnojouren i Karlshamn att i höst, som första jour i länet, starta samtal riktade till barn.

Lars Carlsson
lars.carlsson@sr.se