Krismöte om vattenbrist

Den långvariga torkan har fått länsstyrelsen i Skåne att kalla till krismöte i Kristianstad idag.

Vattennivån i åar och andra vattendrag är extremt låg, och läget förvärras av att vatten används för konstbevattning.

Enligt länsstyrelsen vattnar många bönder utan tillstånd, och flera bevattningsanläggningar kommer troligen att anmälas till åklagare, skriver Sydsvenskan.

Och för att informera om konsekvenserna kallar länsstyrelsen i Skåne och LRF till ett möte.

Bland annat ska fler uppmanas att söka tillstånd från miljödomstolen för konstbevattning, så att man vet hur mycket vatten man får ta ut.